SEO NEDİR ? NASIL YAPILIR ?

Bir sitenin kullanıcı odaklı olması aslında arama motoru odaklı olması mananına da gelir. Okuyucuya aradıklarını vermek bir internet sitenin kullanıcı odaklı olması için atılacak en ehemmiyetli adımdır. Mobil uyumlu tasarımın kullanılması, alakadar muhtevalara verilen iç irtibatlar, muhtevaların doyurucu olması internet sitelerin kullanıcı odaklı olması hesabına yapılması gerekenlerden yalnızca bir kaçıdır.

İşte Ele geçirdiğimiz En Ehemmiyetli Neticelerin Özeti:

1- Backlinkler Google sıralama etkeni olarak hala had evrede ehemmiyetli. Yüksek pozisyon ile bir siteye verilen irtibatların sayısının diğer hiç bir etkende olmadığı kadar ilintili olduğunu belirledik.

2- Ele geçirdiğimiz veriler şunu da gösteriyor; bir sitenin (Ahrefs’in Alan İsimi Puanı ile ölçülen) genel irtibat otoritesi yüksek sıralama ile kuvvetli şekilde ilintilidir.

3- “Konu olarak alakalı” olan muhtevaların (MarketMuse verisi ile) belirli bir konuyu derinlemesine işlemeyen muhtevalar karşısında ehemmiyetli derecede muvaffakiyet sağladığını keşfettik. Bu yüzden belirli bir konuya odaklanan muhteva yayınlamak sıralamanızın yüksek olmasına yardımcı olabilir.

4- SEMRush’ın sağladığı Sıralama Verisine güvenerek, daha uzun içeriklerin Google arama neticelerinde ekseriyetle daha yukarıda olduğunu bulduk. Google ilk sayfa neticelerinin içerik uzunluğu vasati 1.890 kelimedir.

5- HTTPS, Google ilk sayfa sıralamaları ile oldukça kuvvetli bir korelasyon içerisinde. Google HTTPS’yi bir sıralama sinyali olarak doğruladığından dolayı bu pek şaşırtıcı değil.

6- Schema hakkındaki söylentilerin aksine elde etiğimiz veriler Schema kullanımının daha yüksek sıralamalar ile ilintili olmadığını gösteriyor.

7- En az bir resme sahip içerikler hiç resim bulunmayan içeriklere göre ehemmiyetli ölçüde üst sıralarda. Bununla beraber resim fazlalığının sıralama tesirini doğrulayacak bir data ele geçiremedik.

8- Title (başlık) yaftanındaki kelimelerin optimizasyonu ve sıralama arasında çok az ilişki olduğunu belirledik. Bu korelasyon tahminimizden daha azdı. Bu da Google’ın Semantik (Manasal) Arama’ya geçişinin yansıması olabilir.

9- Site hızı ehemmiyetli. Alexa’dan ele geçirdiğimiz veriye güvenerek hızlı yüklenen sitelerin yavaş yüklenenlere göre ehemmiyetli ölçüde üst sıralarda olduğunu söyleyebiliriz.

10- Google’ın yaptığı çok sayıda Penguen aktüellemesine karşın tam eşleşen bağlantı metinleri (tıklanabilen bağlantılardaki kelimeler) sıralamalara oldukça tesir ediyor gibi görünüyor.

11- SimilarWeb’in sağladığı veriyi kullanarak, düşük hemen çıkma oranının (bounce rate) yüksek Google sıralamaları ile ilişkili olduğunu belirledik.

Aşağıda belirtilerimizle alakalı data ve bilginin ayrıntıları bulunmaktadır.

İrtibat Veren Alan İsimlerinin Sayısı, Sıralamaları Ehemmiyetli Ölçüde Etkiliyor

Aynı alan isminden backlink almanın azalan tesire sahip olduğunu duymuşsunuzdur.

Diğer bir söylemle, 10 değişik siteden 10 backlink (irtibat) almak aynı siteden 10 backlink almaktan daha iyidir.

Tahlilimize göre bu bilgi doğru. Alan isimlerindeki çeşitliliğin sıralamalara ehemmiyetli derecede etkisi mevcut.

Google farklı sitelerin sayfanızı desteklediğini görmek istiyor. Ve ne kadar alan isimi (site) size bağlantı (backlink) verirse Google’ın gözündeki desteğiniz de o denli fazla olur.

Aslında yapmış olduğumuz tüm çalışmada en kuvvetli korelasyon bağlantı veren alan isimi sayısına ait idi.

Ehemmiyetli Emare: Çeşitlilik arzeden bir grup alan isminden bağlantı almak SEO için aşırı ehemmiyete sahip.

Otorite Alan İsimleri Google Arama Neticelerinde Daha Üstlerde Çıkmaya Meyilli

Bir sitenin (Ahrefs Alan İsimi Puanlaması kullanılarak ölçülen) genel bağlantı otoritesinin Google sıralamaları ile kuvvetli şekilde bağlantılı olduğunu bulduk. Bu pek de şaşırtıcı olmadı:

Aslında bir internet sitesinin (alan isiminin) genel otoritesi, sayfa otoritesinin sıralamalarla olan korelasyonundan daha kuvvetlidir.

Diğer bir söylemle, sayfalarınızın bulunduğu site (alan isimi) sayfanın kendisinden daha ehemmiyetlidir.

Ehemmiyetli Emare: Sitenize verilen bağlantıların sayısını arttırmak sitenizdeki diğer sayfaların da sıralamalarını iyileştirecektir.

Kapsamı geniş, Belirli Bir Konuyu Derinlemesine İşleyen İçerik Yayını Sıralamayı İyileştirebilir

SEO’nun ilk günlerinde, Google bir sayfanın konusunun ne olduğuna dolaysız olarak sayfadaki anahtar kelimelere bakarak belirliyordu.

Şayet sayfada bir anahtar kelime sayfada X kez tekrarlanmışsa Google sayfanın bu anahtar kelime ile ilintili olduğunu düşünüyordu.

Bugün, çoğunlukla Hummingbird (Sinek Kuşu) Algoritması sayesinde, Google her sayfanın hangi konu üzerine olduğunu anlayabilmektedir.

Mesela “geleceğe dönüş filminin yönetmeni kimdir” diye arama yaptığınızda Google sualinizi anlar ve yanıtı gösterir.

Düşüneceğiniz üzere bu özellik, içeriğimizi SEO için nasıl optimize etmemiz gerektiğini ehemmiyetli ölçüde etkilemektedir. Kuramda, Google tek bir konuyu derinlemesine işleyen içerikleri seçenek etmelidir. Lakin elimizdeki veriler bu faraziyesi doğruluyor mu?

Bunu saptamak için MarketMuse’u kullanarak “İle ilgili Otoriter” olarak seçtiğimiz 10.000 irtibatı çözümledik.

Ve kapsamı geniş muhtevanın sığ muhtevadan daha iyi performans gösterdiğini keşfettik.

Bu enteresan. Ama Google’ın kapsamlı olarak kabul edeceği şekilde nasıl içerik oluşturulur?

Yanıtı bulmak için veri setimizdeki iki örneğe bakalım.

Öncelikle, Daily Press’te bulunan Busch Gardens eğlence kartı üzerine yazılmış bu yazımız var:

Bu sayfa ilk sayfa sıralamalarında çıkan çoğu ananesel kritere sahip. Sözgelimi, sayfa title (başlık) ve h1 yaftanında anahtar kelimeyi kullanıyor. Bu arada (dailypress.com) oldukça otoriter bir alan isimi/site (Ahrefs Alan İsimi Puanı 64).

Bununla birlikte, bu sayfa “Busch Gardens eğlence kartı” aramasında ancak 10. sıraya yerleşebilmiş.

Bu düşük sıralama, kısmen sayfadaki muhtevanın düşük Konu Otorite puanına sahip olmasından kaynaklanmaktadır.

Diğer taraftan Bali Satay Sosu hazırlama üzerine olan sayfaya bakalım:

Bu sayfa satay sosu üzerine bol miktarda bilgi içeriyor. Bu muhteva, Endonezya’da satay sosunun tarihçesini, sosun nasıl kullanıldığını, tarifi ve hem de besin değerlerini içeriyor.

Bu sayfanın hiç bir yerinde “Endonezya Satay Sosu” kelimeleri kullanılmasa da bu sayfa bu anahtar kelimeler kullanılarak yapılan aramada ilk sayfada bulunuyor:

Bu sıralamanın izahı, bu sayfanın “Endonezya Satay Sosu”le ilgili yüksek Konu Otoritesine sahip olmasıdır.

Ehemmiyetli Emare: Kapsamı geniş, derinlemesine muhteva yazmak Google sıralamanızın yükselmesine yardımcı olabilir.

Uzun Muhtevalar Google Arama Neticelerinde Kısa Muhtevalara Göre Daha Yüksek Sıradadır

Uzun muhtevalı sayfalar kısa muhtevalı, 200 kelimelik blog yazılarını geçebilir mi?

Yanıtı bulmak için verilerimize bakıyoruz.

Verimizde bulunan istisnaları  (51 kelimeden az ve 9999 kelimeden fazla olan sayfaları) çıkardıktan sonra daha uzun muhtevaya sahip sayfaların kısa muhtevaya sahip olanlara göre ehemmiyetli ölçüde daha üst sıralarda olduğunu keşfettik.

Aslında Google’ın ilk sayfa neticelerinde bulunan içeriklerin ortalama uzunluğu 1.890 kelime.

Evvelki arama motoru sıralama etkenleri çalışmaları daha uzun muhtevanın Google’da daha üst sıralarda çıktığını belirlemiştir.

Bu korelasyon, daha uzun muhtevanın ehemmiyetli ölçüde daha fazla sosyal paylaşıma kapı aralamasından dolayı olabilir. Veya Google daha uzun yazıları seçenek ediyor olabilir.

Diğer bir kuram ise daha uzun muhtevanın sayfanızın konuyla olan alakasını (Google’ın muhtevanızın konusunu daha derinden anlamasını sağlayarak) arttırdığı istikametindedir.

Ayrı olarak uzun içeriklerin sıralamadaki avantajı kolay olarak site sahiplerinin mükemmel içerik yayınlamaya önem vermesinden kaynaklanıyor olabilir.

Bununla birlikte verilerimizi zati ortada olan vaziyetle birleştirince SEO için en iyi seçimin uzun muhtevadan yana olduğunu söyleyebiliriz.

Ehemmiyetli Emare: Uzun muhtevalı sayfalar Google arama neticelerinde kısa muhtevalı sayfalara göre daha üst sıralardadır. Google’ın ilk sayfa neticelerindeki muhtevaların vasati uzunluğu 1.890 kelimedir.

HTTPS Yüksek Sıralama İle Kısmen İlintilidir

Geçen sene Google, webmasterları sitelerini güvenli HTTPS’ye geçirmeye çağrı etti. Hem de HTTPS’yi bir “sıralama sinyali” olarak duyurdular.

Verilerimiz ne söylüyor?

Her ne kadar süper kuvvetli korelasyona sahip olmasa da HTTPS’nin Google ilk sayfa sıralamaları ile ilintili olduğunu bulduk.

Bu sizin hemen HTTPS’ye geçmeniz gerektiği mananına mı geliyor? Açıkçası bu karar sizin. Lakin sitenizi HTTPS’ye geçirmek ciddi bir işlemdir ve ciddi teknik meselelere sebep olabilir.

Ehemmiyetli Emare: HTTPS ve sıralamalar arasındaki ilişki kuvvetli olmadığından (ve HTTPS’ye geçiş kapsamı geniş bir işlem olduğundan) dolayı yalnızca SEO emeli ile HTTPS’ye geçilmesini önermiyoruz. Ama yeni bir site açıyorsanız ilk günden HTTPS’ye sahip olmak isteyebilirsiniz.

Şema Biçimlendirmesi (Schema Markup) ve Sıralamalar Arasında Korelasyon Bulunmuyor

Şema (Schema) Biçimlendirmesi ve SEO üzerine çok fazla söylenti döndü.

Teori şöyle bir şeydi:

Şema biçimlendirmesi arama motorlarının içeriğinizin ne olduğunu daha iyi anlamasını sağlar. Bu daha derinden manaya sitenizi daha fazla kişiye göstermelerini teşvik edecektir.

Mesela, “Star Wars” (Yıldız Savaşları) kelimelerini kullanırken yapılandırılmış veri yaftası kullanarak Google’ın (genel franchise değil) orjinal film ismini kastettiğinizi anlamasını sağlayabilirsiniz:

Veya Şema (Schema) kullanarak eticaret sitenizdeki ürünlerin puanlarını gösterebilirsiniz:

Bu tür şeylerin hepsinin sıralamanızda yardımcı olması gerekiyor. Ancak Google’dan John Mueller gelecekte biçimlendirilmiş verinin bir sıralama sinyali olarak kullanılabileceği tüyosunu verdi.

Bununla birlikte, analizimize göre biçimlendirilmiş verinin varlığı ile Google sıralamaları ilintili değil.

Ehemmiyetli Emare: Sitenizde yapılandırılmış veri kullanmaktan çekinmeyin. Ancak sıralamalarınıza yararının dokunmasını beklemeyin.

Kısa URL’ler (Adresler) Uzun URL’lerden Daha Üst Sırada Olmaya Meyillidir

Genel olarak daha iyi site içi SEO için kısa URL kullanılmasını öneriyorum.

Neden?

Bunun iki sebebi var:

İlki, Google seonasilyapilir.com/seo-analizinden-ogrendiklerimiz/ adresini seonasilyapilir.com/1-milyon-google-arama-neticenini-çözümledik–iste-seo-hakkinda-ogrendiklerimiz/ adresinden daha kolay anlıyor.

Aslında Google’dan Matt Cutts’a göre adresinizdeki 5. kelimeden sonra:

“Google algoritmaları tipik olarak bu kelimelere daha az alaka gösteriyor ve çok fazla kaale almıyor.”

Ve verilerimiz kısa URL kullanımını destekliyor.

Neyse ki bu işlemin uygulaması oldukça kolay. Yeni bir yazı yayınlayacağınız vakit URL’yi kısa ve alaka çekici yapabilirsiniz.

Eğer WordPress kullanıyorsanız kalıcı irtibat yapısını “yazı ismi” olarak değiştirebilirsiniz:

Daha sonra ne vakit yeni bir yazı yazsanız URL’yi dilediğiniz gibi kısaltabilirsiniz:

İkaz: bu işlemi sadece yayınlanmamış yeni yazılarınızda uygulayın. Daha önceki yazılarınızın URL’sini değiştirirseniz SEO konusunda ciddi meselelere sebep olabilir.

Örnek:

İkincisi, uzun bir URL ana sayfadan bir kaç tıklama uzaklıkta olmaya meyillidir. Bu da çoğunlukla ana sayfadan muhteva sayfasına daha az otorite akışı mananına gelmektedir. Daha az otorite daha alt sıralamalar mananına gelmektedir.

Sözgelişi IPad konusunda aşağıdaki sayfa sitenin otorite sahibi ana sayfasından oldukça uzakta (ana sayfa ile ürün sayfası dolaysız olarak irtibatlı değil):

Ehemmiyetli Emare: Olası olduğu kadar kısa URL kullanmaya çalışın. Böylelikle Google sayfanızın asal konusunu daha rahat anlayabilir.

En Az Bir Resime Sahip İçerikler Resimsiz İçeriklerden Daha Üst Sıralarda Bulunuyorlar

(Ancak Çok Sayıda Resim Kullanmanın Bir Artısı Yok)

Sektörel çalışmalar resimce zengin olan sayfaların daha fazla görüntülenme ve sosyal paylaşıma kapı araladığını saptamıştır.

Bu bilgi, içeriğinize çok sayıda resim ilave etmenin paylaşımları arttıracağı ve böylelikle Google sıralamalarınızın yükseleceğini öne sürmektedir.

Resim kullanımının sıralamalar üzerindeki tesirini ölçmek için muhteva sayfalarında resim bulunup bulunmadığına baktık.

Verilerimize göre, muhtevada en az bir resim kullanmak hiç kullanmamaktan ehemmiyetli derecede iyi sonuçlar vermektedir.

Bununla beraber, toplam resim sayısı ile sıralamalar arasındaki ilintiye baktığımızda hiç korelasyon bulamadık.

Bu bilgi resim kullanımı ve sıralamalar konusunun bir noktadan sonra ehemmiyet arzetmediğini göstermektedir.

Ehemmiyetli Emare: Tek resim kullanmak açıkça hiç kullanmamaktan aha iyi. Çok sayıda resim ilave etmenin arama motoru sıralamalarına tesiri bulunmuyor gibi görünüyor.

Sayfanızın Title (Başlık) Yaftanında Tam Eşleşmeli Bir Anahtar Kelime Kullanma ile Sıralamalar Arasında Çok Az Korelasyon Var

Arama motorlarının ilk günlerinden bu yana başlık yaftası (uzak ara ile) en ehemmiyetli site içi SEO unsuru olmuştur.

Zira title (başlık) yaftanız insanlara (ve arama motorlarına) sayfanızın genel konusunun özetini sunar. Title yaftanızda geçen kelimeler uzun müddettir sıralamalar üzerinde hatırı sayılır tesire sahipti.

Bununla beraber, Google’ın Semantik Arama’ya (Manasal Arama) geçişinin title yaftanını daha az ehemmiyetli yapıp yapmadığını görmek istedik.

Title yaftanında anahtar kelime kullanımı ile sıralamalar arasında hala hafif bir ilinti olduğunu saptadık. Bununla birlikte, bu ilişki düşündüğümüzden çok daha az idi.

Bu belirti Google’ın sayfanızın konusunu anlamak için title yaftanızda aranan kelimeyi tam eşleşme şeklinde görmesine ihtiyaç duymadığını iddia etmektedir.

Sözgelimi, “telefon ücretleri” aramasında ilk sayfada çıkan sayfalar:

Title yaftalarında “telefon ücretleri” kelimeleri tam eşleşme şeklinde bulunmayan sayfalar kırmızı kutu içerisine alınmıştır.

Bu vaziyet Google’ın tam anahtar kelime eşleşmesi kullanımından Semantik (Manasal) Aramaya geçiş yaptığının bir göstergesidir.

Önemli Emare: Anahtar kelimenizi title yaftanıza ilave etmek o kelime için sıralamanızın yükselmesine yardımcı olabilir. Bununla birlikte, Semantik Aramadan dolayı etkisi önceden olduğu kadar yüksek olmayabilir gibi görünüyor.

Hızlı Yüklenen Sitelerin Sayfaları Yavaş Yüklenen Sitelerin Sayfalarından Ehemmiyetli Ölçüde Daha Yukarıda Bulunmaktadır.

2010’dan bu yana, Google site hızını resmi bir sıralama sinyali olarak kullanmaktadır.

Ama merak ettik:

Site hızı sıralamaları ne kadar etkiliyor?

Data listemizde bulunan 1 milyon alan isiminin vasati yüklenme müddetini çözümlemek için Alexa’nın alan isimi hızı bilgisini kullandık. Kolayca tüm alan isimlerinin vasati yüklenme hızlarına baktık.

Ve site hızı ile Google sıralamaları arasında kuvvetli bir korelasyon bulduk:

Tekrar etmek gerekirse bu kolay bir korelasyondur. Site sahipleri hem site hızını optimize etmiş hem de SEO çalışması yapmış olabilirler mi? Tabiki.

Lakin hızlı yüklenen bir siteye sahip olmak SEO’ya zarar vermez. Bu yüzden sitenizi hızlandırmak akilane bir hareket olur.

Önemli Emare: Hızlı yüklenen sitelerin Google’da üst sıralara yerleşme ihtimali oldukça yüksektir.

Ne Kadar Fazla Toplam Backlink (İrtibat) = O Kadar Yüksek Sıralama

Arama motorlarının son zamanlarda kullandıkları yeni sıralama sinyalleri (sosyal sinyaller gibi) üzerine çok sayıda söylenti mevcut.

Google’ın hala toplam backlink (irtibat) sayısını bir algoritmik sıralama sinyali olarak kullanıp kullanmadığını merak ettik.

Bunu ölçmek hesabına, Ahrefs API’sini, data listemizdeki her bir sayfaya yönlenen (verilen) toplam irtibat sayısını belirleyebilmek için kullandık.

En yüksek sayıda toplam backlink’e (irtibat) sahip olan sitelerin Google’da en üst sıralarda olmaya meyili bulunduğunu gördük.

Ahrefs’in irtibat otoritesi (URL Puanı) ölçümüne göre otoriter sayfalar az otoriteye sahip sayfalardan daha iyi performans göstermektedir. Bununla beraber bu korelasyon irtibat veren toplam alan isimi (site) sayısının tesiri kadar kuvvetli değil.

Ehemmiyetli Emare: Sayfanızın toplam irtibat otoritesinin ehemmiyeti var.

Tam Eşleşen İrtibat Kelimeleri (Metni) ile Sıralama Arasında Kuvvetli Bir Korelasyon Var

Google, 2012 seneninde Penguen aktüellemesini yaptığından bu yana çok sayıda SEO uzmanı tam eşleşen irtibat kelimeleri ile backlink inşasını önermiyorlardı. Bununla beraber çok sayıda arama motoru sıralama çalışması irtibat metninin (kelimelerinin) hala ehemmiyetli olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu yüzden biz de irtibat kelimelerinin hala ehemmiyetli bir sıralama sinyali olup olmadığını araştırmak istedik.

Araştırmamız tam eşleşen bağlantı kelimeleri ile sıralamaların yüksek korelasyona sahip olduğunu gösterdi.

SEO’nun ilk günlerinde, tam eşleşen bağlantı kelimeleri ile backlink inşası çok etkili bir yaklaşımdı. Mesela, şayet “online çiçek teslimatı” kelimesinde üst sıralara çıkmak istediğinizde sitenize verilen bağlantıların kelimelerinin aşağıdaki gibi göründüğünden emin olmanız gerekirdi:

Bununla beraber, Google, ilk Penguen aktüellemesi ile beraber, bu uygulamaya karşı tedbir almış gibi görünüyor. Bundan dolayı, sıralamalar üzerinde kuvvetli bir tesire sahip olmasına karşın, tam eşleşen kelimeleri kullanarak irtibat (backlink) inşası yapmanızı önermiyoruz.

Ehemmiyetli Emare: Tam eşleşen kelimelerin kullanıldığı irtibatlar ile sıralamalar kuvvetli şekilde ilintilidir. Bununla beraber tam eşleşen kelimelerle irtibat almanın rizikolarından dolayı bir SEO yolu olarak tam eşleşen irtibat kelimelerini kullanmanızı önermiyoruz.

Düşük Hemen Çıkma (Bounce Rate) ile Yüksek Google Sıralamaları İlişkilidir

SEO dünyasındaki çoğu kişi Google’ın “kullanıcı/ziyaretçi tecrübe sinyallerini” (hemen çıkma oranı, sitede geçirilen vakit ve arama netice sayfasındaki sayfaların tıklanma oranları gibi) sıralama etkeni olarak kullandığını düşünüyorlardı.

Bu kuramı test2 etmek için data listemizden 100.000 site seçtik ve SimilarWeb’de çözümledik.

Bilhassa bu üç ziyaretçi deneyim sinyalini çözümledik: hemen çıkma oranı, sitede harcanan zaman, arama sonuç sayfasındaki sayfaların tıklanma oranları.

Düşük hemen çıkma oranlarına sahip olan siteler ile üst sıralarda bulunmanın kuvvetli şekilde ilintili olduğunu keşfettik.

Lütfen düşük hemen çıkma oranlarının sıralamanızı yükseltmeye kapı aralayacağını öne sürmediğimizi göz önünde tutun.

Google hemen çıkma oranını bir sıralama sinyali olarak kullanabilir (önceden bunu tekzip etmiş olsalar bile). Veya yüksek kaliteli içeriğe sahip sayfaların insanların daha fazla ilgisini çekmesinden dolayı olabilir. Bundan dolayı daha düşük hemen çıkma oranı yüksek kaliteli içeriğe sahip sayfaların bir yan ürünüdür ve Google da bunu ölçmektedir.

Bu bir korelasyon çalışması olduğundan dolayı sadece verilere dayanarak sonuç çıkarmak .

Önemli Emare: Google hemen çıkma oranını bir sıralama sinyali olarak kullanıyor olabilir. Veya bu nedenselliğe eriştiremeyen bir korelasyon durumu olabilir.

Sonuç

Veri ortaklarımıza; SEMRush, Ahrefs, MarketMuse ve SimilarWeb, bu çalışmayı olası kıldıkları için özel teşekkürlerimizi sunarız.

Ayrı olarak ClickStream’dan Eric Van Buskirk (Proje Yöneticisi), Zach Russel (Baş Geliştirici) ve Qi Zhao’ya (Baş Veri Bilim İnsanı) katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum.

Aşağıya yorum yazarak düşüncelerinizi bize eriştirebilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *